Treballs de Recerca de Batxillerat

El Departament d’Orientació assumeix la tutorització de Treballs de Recerca.
Els criteris de selecció són:
  1. Temàtica relacionada amb la pedagogia i psicopedagogia. 
  2. Temàtica relacionada amb àmbits socials.
  3. Proposta bibliogràfica relacionada.
  4. Esborrany proposta pràctica TdR.
Tingues en compte:

Per poder considerar-se un treball excel·lent el TdR ha de complir una sèrie de requisits:
  • Autonomia de l’alumnat en la recerca. L’alumne ha de mostrar “creativitat”, “innovació”, “disseny propi”. EL TUTOR ORIENTA, NO CREA. 
  • Aplicació del mètode científic. Ha de ser un treball experimental, la qual cosa inclou: dissenys pràctics, dissenys comparatius, etc.. Cal evitar dissenys d’anàlisi estadístic, per aquest tipus de treball recomanem dirigir-se al departament de matemàtiques.
  • Referències científiques del treball. El treball ha de fer menció d'articles o treballs similars per poder comparar i verificar els resultat propis.
  • Elaboració pròpia d’imatges, gràfics taules, dibuixos.
  • Correcció pròpia ortogràfica, sintàctica i gramatical . EL TUTOR NO ÉS UN CORRECTOR ORTOGRÀFIC, NI SINTÀCTIC NI GRAMATICAL.
  • Aspectes formals correctes. (bibliografia, webgrafia, peus d'imatges, peus de pàgina...)
Vols fer el TdR al Departament d’Orientació?
Envia un correu a orientacio.iamf@gmail.com amb les següents dades:

NOM, COGNOMS I CURS
PROPOSTA TEMÀTICA
PROPOSTA PART PRÀCTICA
PROPOSTA DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Entrades populars d'aquest blog

Qui som?

Tasques i criteris d'avaluació pels alumnes del 2n DESDOBLAMENT

CORONADEURES SIEI